แฟมิลี่มาร์ท

วิธีการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi

วิธีการใช้กับการเชื่อมต่อ Android / iPhone / คอมพิวเตอร์ส่วนตัว

เลือก Famima_Wi-Fi, เปิดใช้เบราว์เซอร์

วิธีการลงทะเบียน

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการใช้งานและการจัดการกับข้อมูลส่วนตัว สำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก ไปยัง A
สำหรับการใช้งานเป็นครั้งที่สอง ไปยัง B

Aผู้ใช้งานเป็นครั้งแรก → ไปที่หน้าลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้

คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันหลังจากส่งข้อมูลแล้ว

ตรวจสอบอีล์เพื่อลงทะเบียนและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตฟรี

Bผู้ใช้งานเป็นครั้งที่สอง → ไปยังหน้าจอล็อกอิน

หลังจากยอมรับเงื่อนไขสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตฟรี

Copyright © FamilyMart Co., Ltd. All Rights Reserved.